• Desinfekce a rukavice budou k dispozici.
  • Zákaz vstupu do knihovny čtenářům bez roušky.
  • Při vstupu do knihovny si čtenář vydezinfikuje ruce dezinfekčním přípravkem.
  • Zvýšená opatrnost při vracení knih - doporučujeme „karanténu pro knihy“ (vracení knih do připraveného boxu u dveří knihovny přímo čtenáři, odložení knih mimo výpůjční prostory na 3 - 4 dny a až poté možnost dalšího půjčování).
  • Omezení sociálního kontaktu - dodržování odstupu min. 2 metry, omezení doby pobytu uživatelů v knihovně na nezbytné minimum.
  • Je prováděna pravidelná dezinfekce výpůjčních prostor i zázemí knihovny.

Paní knihovnice se těší na Vaši návštěvu každou středu - od 15.00 do 17.00 hodin. Děkujeme za pochopení.