PF 2020

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám nejen svým jménem, ale i jménem celého obecního zastupitelstva obce Ryjice, popřál krásné a veselé vánoční svátky, plné radosti a pohody a šťastný nový rok 2020!

Starosta obce Pavel Ježek


PF 2020