PF 2021

Vážení a milí občané obce, blíží se čas Vánoc, nejkrásnějších svátků v roce. Přejeme Vám krásné a pohodové vánoční svátky, dětem radost a rozzářené oči z dárků pod stromečkem, a všem hlavně zdraví, vzájemné porozumění a šťastný vstup do nového roku 2021.
Zastupitelstvo obce Ryjice

 


PF 2021