PF 2023

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám nejen svým jménem, ale i jménem celého obecního zastupitelstva obce Ryjice, popřála krásné a veselé vánoční svátky, plné radosti a pohody a šťastný nový rok 2023!

Starostka obce Andrea Staňková


PF 2023