Poděkování za organizační pomoc při reji čarodějnic

Ryjická jednotka dobrovolných hasičů se již tradičně zhostila přípravy vatry na letošní pálení čarodějnic.

 


Velké poděkování za zdárný průběh akce patří hlavně místním dobrovolným hasičům, členům kulturní komise a všem, kteří se na organizaci podíleli, ať už stavbou vatry, altánů, přípravou zázemí pro děti a jejich rodiče.

Nedílnou součástí přípravných prací je svoz dřeva a opracování polen. Stavba vatry proběhla na dětském hřišti v Ryjicích. Práce hasičů tím však nekončila. Jednotka byla přítomna po celou dobu oslav, aby zajistila jejich bezpečný průběh. V odpoledních hodinách samotného dne byla na vatru vytažena čarodějnice a přivázána na kříž, a pak už se jen čekalo na ten správný čas pro zapálení. Nesmělo chybět protipožární opatření organizované místními dobrovolnými hasiči.

Pro diváky bylo zajištěno zázemí s občerstvením a hudbou. Děti si je mohly opéct pod dozorem hasičů a rodičů na připraveném malém ohni. K čarodějnickému reji a poslechu zahrála skupina ALIBI. Zapálení ohně ve 20.30 hodin provedli hasiči, kteří také po celou dobu bedlivě sledovali, aby se oheň nerozšířil po dětském hřišti a aby k jeho těsné blízkosti neběhaly rozdováděné děti.

Přestože bylo celkem chladné počasí, tak se akce vydařila a všichni, kteří se jí zúčastnili rozhodně nelitovali.

Foto z akce si můžete prohlédnout nejen v naší galerii, ale i na našem facebooku.

Vedení a zastupitelstvo obce Ryjice