Podpora provozu sociálního podniku Naše farma Mirkov z.s.

Jedná se o projekt  Podpora provozu sociálního podniku Naše farma Mirkov, z.s.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií přes výzvu Mas Labské skály.

Reg. čísloCZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/011923

www.spolecnepracujeme.cz

Projekt je zaměřen na sociální podnikání, v rámci kterého nabízíme služby, například:

  • úklid, údržba, zemní a terénní práce menším bagrem

Zaměstnáváme znevýhodněné pracovníky, konkrétně z cílových skupin:

  • Osoby v nebo po výkonu trestu
  • Osoby dlouhodobě nebo opakovaně v evidenci ÚP
  • Osoby pečující o malé děti

Leták v PDF ke stažení>>

Touto cestou bychom se rádi, jako sociální podnik, dostali do podvědomí a také oslovili naše potencionální zákazníky v území Mas Labské skály v této nelehké době.

Naše farma Mirkov, z.s.
Mírkov 23
400 02 Povrly
ičo: 01417053