Vážení občané,
v obci Ryjice bude přistaven kontejner na nebezpečný odpad a to na točně autobusu. Jako je například: barvy, lepidla, vyjeté oleje, postřiky, pneumatiky, baterie, kyseliny, rozpouštědla apod.

Termín přistavení: sobota 2.5.2020 od 13:15 do 13:30 hodin.

Starosta obce
Pavel Ježek