Od 1.1.2020 je obec povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Na základě této povinosti bude před obecním úřadem, vedle šedivé popelnice na kov umístěn plastový soudek s označením, jaké oleje a tuky se do něho smějí odkládat.

 


Velikost, druh a přistavění nádoby je v jednání s dodavatelskou firmou od 12.12.2019. Nejpozdější termín přistavení nádoby by měl být 3.2.2020.

Pavel Ježek
Starosta obce