Vážení občané,
dne 23.10.2021 od 9.00 do 17.00 hodin, bude na horní točně autobusu v Ryjicích, umístěn kontejner na velkoobjemový odpad. Pouze pro potřeby občanů obce Ryjice. Kapacita kontejneru nesmí být překročena.

Starosta obce
Pavel Ježek