Placení poplatků v roce 2018.

 


Platba za psa na rok 2018 - dle obecně závazné vyhlášky    
- každý pes starší 3. měsíců 100,- Kč  
     
Platba za odpad 1. pololetí 2018 2. pololetí 2018
- odvoz 1x za týden 1.000,- Kč 1.036,- Kč
- odvoz 1x za 14 dní (liché týdny) 700,- Kč 740,- Kč
Veškeré požadavky/ztráta, poškození nádoby sdělte na OÚ.    
     
Platba za pronájem pozemků na rok 2018    
- dle uzavřené smlouvy    


Platby můžete zaslat na účet 5126411/0100, VS - číslo popisné. Splatnost do 30.4.2018 a 30.10.2018.

Vyvěšeno: 14.2.2018

Starosta obce Ryjice
Karla Smíšková