Upozornění na obnovení pravidelné zkoušky sirény v naší obci

V souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. bude SDH Ryjice provádět pravidelné zkoušky sirény.


Zkouška proběhne každou první středu v měsíci ve 12:00 hodin, nepřerušovaným tónem trvajícím 140 vteřin.

První zkouška proběhne 5. 5. 2021, dále pak 2.6., 7.7., 4.8., 1.9., 6.10., 3.11. a 1.12. 2021.

Jaké druhy signalů sirén můžete v ČR slyšet?

Více zde >> https://www.youtube.com/watch?v=0TV0EZ5SfW8

Více o signálech a sirénách najdete na: https://www.hzscr.cz/clanek/sireny.aspx

Upozornění na obnovení pravidelné zkoušky sirény v naší obci