Velikonoce - svátky jara

Vážení spoluobčané Ryjic,
máme před sebou Velikonoce, jsou to svátky, které provází tradice jako například barvení kraslic, pletení pomlázek či pečení mazanců.


Rádi bychom Vám všem popřáli jejich klidné, radostné a spokojené prožití v přítomnosti svých nejbližších a nejmilovanějších. A hlavně hodně a hodně zdraví a dobré nálady.
Přeje zastupitelstvo obce Ryjice

Velikonoce - svátky jara