Velikonoce svátky jara 2023

Milí spoluobčané Ryjic,
máme před sebou Velikonoce. Jsou to svátky, které provází tradice jako například barvení kraslic, pletení pomlázek či pečení mazanců.


Pro některé z nás představují vítání jara a pro někoho představují zkrátka jen dva dny volna navíc. Přesto, bychom Vám všem rádi popřáli jejich klidné, radostné a spokojené prožití v přítomnosti svých nejbližších a nejmilovanějších. A hlavně hodně a hodně zdraví a dobré nálady.
Přeje Zastupitelstvo obce Ryjice

Velikonoce svátky jara 2023