V roce 2012 byl na území obce Ryjice realizován projekt „Obnova místních komunikací, úprava veřejného prostranství a nová výhybna v Ryjicích“.

Projekt č. 11/014/3211a/342/001369/1
Objednatel: Obecní úřad Ryjice 
Sídlo: Ryjice 14, 40331 
Zastoupený: starostou obce - Milanem Nickem
Zhotovitel: Insky s.r.o., Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Michalem Dufkem – stavbyvedoucím
Celkové náklady projektu: 1.464.000,- Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1.220.000,- Kč
Celková výše přiznané dotace: 1.098.000,- Kč
Příspěvek společenství EU: 823.500,0075 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 274.500,0025 Kč
       
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovních oblastí. Na území Obce Ryjice jsou realizovány projekty z Programu rozvoje venkova, Osy IV. 1.2 - Leader. Projekty jsou finančně podpořeny Evropskou unií - Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova.

Evropská unie Program rozvoje venkova