Obecní úřad Ryjice

Projekt - oprava místní komunikace

V roce 2012 byl na území obce Ryjice realizován projekt „Obnova místních komunikací, úprava veřejného prostranství a nová výhybna v Ryjicích“.

Projekt č. 11/014/3211a/342/001369/1
Objednatel: Obecní úřad Ryjice 
Sídlo: Ryjice 14, 40331 
Zastoupený: starostou obce - Milanem Nickem
Zhotovitel: Insky s.r.o., Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Michalem Dufkem – stavbyvedoucím
Celkové náklady projektu: 1.464.000 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1.220.000 Kč
Celková výše přiznané dotace: 1.098.000 Kč
Příspěvek společenství EU: 823.500,0075 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 274.500,0025 Kč
       
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovních oblastí. Na území Obce Ryjice jsou realizovány projekty z Programu rozvoje venkova, Osy IV. 1.2 - Leader. Projekty jsou finančně podpořeny Evropskou unií - Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova.

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj

Obecní úřad Ryjice

Ryjice 14, 403 31 Ryjice (Ukázat na mapě)

IČ: 00556882

č.ú. 5126411/0100

Datová schránka: hvwa7jr

Kontakt

podatelna@ryjice.cz

+420 472 733 705

Úřední hodiny

Po 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
St 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00