Obecní úřad Ryjice

Hrad Blansko

Zřícenina hradu Blansko je v majetku obce Ryjice a v péči dobrovolníků ze Spolku pro záchranu hradu Blansko od roku 2007.

Na místě jsou dnes patrné pozůstatky středověkého sídla, které bylo zbudováno na sklonku 14. století pány z Vartenberka. Hrad svou rezidenční funkci plnil do konce 16. století, v důsledku třicetileté války byl zničen a postupně chátral. Dodnes se z památkově chráněného objektu dochovaly relikty obvodových zdí paláce, věže a bašty.

Historie hradu Blansko

Někdy před rokem 1383 zemřel Jan z Vartenberka, pán na Děčíně a Střekově. Jeho tři synové se po dosažení dospělosti rozdělili o otcovské dědictví. Prostřednímu Václavovi připadlo několik vesnic, ale na svém dílu neměl žádné sídlo. Rozhodl se tedy pro stavbu nového hradu na osamělém výrazném skalisku nad hlubokým údolím Neštěmického potoka.
Fotografie naleznete v naší fotogalerii »

Spolek pro záchranu hradu Blansko

Spolek pro záchranu hradu Blansko tehdy ještě jako Občanské sdružení vznikl v listopadu 2007 na popud Jiřího Pelce a bývalé starostky obce Ryjice Jaroslavy Kouskové. Třetí zakládající člen byl Jan Ptáček. Brzy se přidali další členové. Někteří zase naše řady opustili, další však zůstali. Úkolem číslo jedna bylo sehnat dostatek finančních zdrojů na statické zajištění hradu, kterému na několika místech hrozilo zřícení a tomu jsme chtěli zabránit. Mezi nejvýznamnější počiny činnosti spolku bezesporu patří zazdění průvalu ve východní hradbě, zazdění kaveren u pat hradeb po celém obvodu, oprava jižní vyhlídky a zbudování nové severní vyhlídky. Pro návštěvníky jsme uspořádali  několik ročníků Hvězdicového pochodu a zbudovali informační tabuli. Hrad je i nadále otevřen široké veřejnosti a jeho obliba neustále narůstá za což jsme moc rádi.
Fotografie naleznete v naší fotogalerii »

Naše mise

Hlavním cílem Spolku pro záchranu  hradu Blansko je z neudržované volně chátrající hradní zříceniny vytvořit udržované, zrekonstruvané místo pro setkávání milovníků historie, architektury, přírody a hradů. Naši snahu o zachování rozvalin hradu spolupracujeme s památkáři a archeology a vše s nimi pečlivě projednáváme. Naší snahou je mimo jiné i vrátit na hrad život a pořádat zde různé kulturní a společenské akce. Rozvržení hradu podobající se přírodnímu amfiteátru tomto využití přímo vybízí. Čeká nás samozřejmě ještě spousta práce, ale my se nevzdáme.

15. Let Spolku pro záchranu hradu Blansko 2007 - 2022

V roce 2022 se náš Spolek dožívá patnácti let své existence. Byl založen s cílem vytvářet podmínky pro trvalé udržení historických, kulturních, památkových, krajinářských a společenských hodnot zříceniny hradu Blansko. V úzké spolupráci s obcí Ryjice jako majitelem hradu se společně snažíme získávat finanční prostředky na statické zajištění a opravy hradní zříceniny. Chceme vhodnými investicemi zabezpečit do budoucna tuto stavbu a zachovat její hodnoty a romantickou podobu i pro příští generace.

Jak šel čas LP 2007 - 2022

S činností našeho Spolku Vás stručně seznámíme v jednotlivých letech jeho existence. Více informací zde ».

Součástí činnosti Spolku je i studium historie hradu, badatelská činnost v oboru kastelologie a archeologie, vzdělávání členů, ale i veřejnosti, údržba turistických tras, ochrana drobných památek, krajiny a přírody v obvodu dřívějšího panství Blansko. V tomto seriálu vás vždy stručně seznámíme s činností našeho Spolku v jednotlivých letech jeho existence. Nejlépe nás můžete sledovat přímo na facebooku Spolku ».

+420 472 733 705

Obecní úřad Ryjice

Ryjice 14, 403 31 Ryjice (Ukázat na mapě)

IČ: 00556882

č.ú. 5126411/0100

Datová schránka: hvwa7jr

Kontakt

podatelna@ryjice.cz

+420 472 733 705

Úřední hodiny

Po 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
St 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00