V roce 2013 byl na území obce Ryjice realizován projekt „Osvětlení obnovené místní komunikace“.

Projekt č. 12/016/41200/114/001479 
Objednatel: Obecní úřad Ryjice 
Sídlo: Ryjice 14, 40331 
Zastoupený: starostou obce - Milanem Nickem
Zhotovitel: Václav Kolankiewicz 
Sídlo: Žitná 66, 403 31 Ústí nad Labem 
Celkové náklady projektu: 189.600,- Kč
Způsobilé výdaje: 158.000,- Kč
Celková výše přiznané dotace: 142.200,- Kč
Fondu Společenství EU: 113.760,- Kč
Národních zdrojů: 28.440,- Kč

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovních oblastí. Na území Obce Ryjice jsou realizovány projekty z Programu rozvoje venkova, Osy IV. 1.2 - Leader. Projekty jsou finančně podpořeny Evropskou unií - Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova.

Evropská unie Program rozvoje venkova