Na území obce Ryjice byl realizován projekt „Volnočasový prostor pro aktivní a pasivní odpočinek - Ryjice".

Projekt č. 117D815006537
Zadavatel: Obecní úřad Ryjice 
Sídlo: Ryjice 14, 40331 
Zastoupený: starostou obce - Karlou Smíškovou 
Dodavatel: DT Hnilica s.r.o. 
Sídlo: Maxičky 39, 05 02 Děčín, 
Zastoupený: Jan Hnilica 
Celkové náklady projektu: 715.715,- Kč
Poskytnutá dotace na projekt: 400.000,- Kč

Dotace byla poskytnuta z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“.