Projekt „Volnočasový prostor pro aktivní a pasivní odpočinek v Ryjicích“ byl pořízen/realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. S přípravou žádosti a realizací projektu  pomohli pracovníci MAS Labské skály.