V roce 2013 byl na území obce Ryjice realizován projekt „Ryjice - zázemí pro kulturu a volnočasové aktivity".

Dotace č. 13/018/41200/114/001191 „žádost“
Dotace: Identifikační číslo: 48 133 981 
Objednatel: Obecní úřad Ryjice
Sídlo: Ryjice 14, 40331
Zastoupený: starostou obce - Milanem Nickem
Zhotovitel:
Celkové náklady projektu: 302.500,- Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: 250.000,- Kč
Celková výše přiznané dotace: 225.000,- Kč
Příspěvek společenství EU: 180.000,080 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 45.000,020 Kč

Evropská unie Program rozvoje venkova