SDH Ryjice

Historie sboru

Dobrovolný hasičský sbor v obci Ryjice (Reindlitz) byl založen v roce 1900. Měl za povinnost hašení požárů a zajišťování požárního dozoru. Původně se jednalo o sbor německý vybavený ruční zápřahovou stříkačkou kočárového typu a později i motorovou stříkačkou Fládr 600. Zápřahová stříkačka se dochovala až do začátku sedmdesátých let, kdy neslavně skončila v zásypu pod nově budovanou točnou autobusů. Osud čerpadla Fládr je nejasný.

Po válce a odsunu německých obyvatel došlo k znovuobnovení, tentokrát již českého, sboru. Jeho ustavující schůze se konala dne 25.10.1945 v dnes již neexistující, restauraci U Kubíčků. Členové sboru byli zařazováni i do žňových hlídek, dělali odborné přednášky, jak předcházet požárům a velitelé sboru měli na starosti odbornou i fyzickou připravenost celé jednotky, v rámci které vzniklo i družstvo žen.

Zápřahovou stříkačku vystřídal začátkem padesátých let první automobil sboru Praga RN s hasičskou nástavbou, který u sboru sloužil deset let. Poté se sbor ocitl delší dobu bez dopravního prostředku. V té době vystřídala stříkačku Fládr přenosná stříkačka PS 8 typ SM-31 THZ Vysoké mýto n. p. s dvoukolovým přívěsným vozíkem, který byl, v případě potřeby, připojován za obecní traktor.

Až v roce 1973 se sbor dočkal dalšího automobilu. Byla jím Tatra 805 s valníkovou karoserií. Tatru vystřídala v roce 1980 Avia, opět s valníkovou karosérií a stříkačku PS 8 nahradila výkonější PS 12. Avii s hasičskou nástavbou sbor získal v roce 1997. Všechny automobily se však do sboru dostaly už jako, de facto, vysloužilé a byly v provozu udržovány jen za cenu mnoha hodin oprav a nemalých finančních prostředků. Prvního, skutečně nového automobilu, se sbor dočkal až v roce 2020. Je jím Ford Transit Custom v provedení DA-L1Z, který byl pořízen z prostředků Ministerstva vnitra, Krajského úřadu Ústeckého kraje a Obecního úřadu Ryjice, za což jim patří náš veliký dík.

Hasičská zbrojnice během let vystřídala několik adres. Na současném místě je od roku 1969.

Z novější historie můžeme připomenout roky 1997, kdy sbor spolu se SH ČMS uspořádal první ročník soutěže v požárním útoku o putovní pohár obce. Od té doby se soutěž každoročně opakuje a dnes nese název Memoriál Petra Hory. A dále rok 2002, kdy se ryjický sbor účastnil druhého (po prvním neúspěšném) pokusu o překonání světového rekordu v dálkové dopravě vody. Na letišti v Mimoni se tehdy shromáždilo 154 hasičských vozů, aby z Máchova jezera dopravili vodu přes bývalý vojenský prostor Ralsko. Celkem bylo použito 2635 hadic a rekord nakonec padl délkou 52 700 metrů. V témže roce se jednotka sboru aktivně zapojila do záchranných a likvidačních prací při ústeckých záplavách, ačkoli obec Ryjice leží v kopcích mimo katastr města Ústí nad Labem. Stejně tak jednotka pomáhala při záplavách v letech 2006 a 2013.

Jednotka sboru se pravidelně účastní okresních soutěží a spolupracuje s OÚ Ryjice při pořádání akcí jako je dětský den, pálení čarodějnic, hvězdicový pochod na hrad a spaní na hradě Blansko.

Členskou základnu Sboru dobrovolných hasičů Ryjice dnes tvoří zejména přispívající členové, z nichž devět je zařazeno ve výjezdové jednotce, která spadá do kategorie JPO 5.

Napsali o nás>>

OHNI ZMAR

Technika JSDH >>