Vážení spoluobčané,
s platností od 1.1.2024 je nastavená nová frekvence svozu komunálního odpadu a to 1x za 14 dní, vždy každé úterý lichý týden.
Andrea Staňková
starostka obce