PF 2022

Vážení spoluobčané,
blíží se nezadržitelně konec dalšího roku. Dovolíme si touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste se podíleli svojí prací na rozvoji naší krásné obce, všem členům jednotlivých spolků a organizací za trpělivou a nepřehlédnutelnou práci při zajišťování akcí pro děti, mládež, seniory a celou veřejnost. Poděkování patří všem, kteří svou anonymní práci přispívají ke zkvalitnění veřejného života v naší obci.

Vám všem přejeme klidné prožití Vánočních svátků a do roku 2022 hodně zdraví, mnoho osobních a profesních úspěchů.
Zastupitelstvo obce Ryjice

 


PF 2022