Poděkování za šití roušek

Velké poděkování patří Šárce Žákové z obce Ryjice, která se zapojila do šití látkových roušek nejen pro své nejbližší, ale i pro naše spoluobčany a všem potřebným z vlastních zdrojů.


Ušito a rozdáno tak bylo cca 300 roušek. Chceme poděkovat i těm, kteří poskytují materiál k výrobě roušek. Paní Šárka šije DÁL a rozdává roušky na poštu i sestřičkám do nemocnice pro děti. Všichni, kteří Vaše roušky dostali, byli a jsou neskutečně vděční. Ještě jednou jedno upřímné velké DĚKUJEME!!!

Poděkování za šití roušek