Úspěšný start do nového školního roku 2023/2024

V pondělí 4. září 2023 začíná škola. Tento den je nejvýznamnější tradičně pro prvňáčky, kterým začíná nová etapa jejich života. Ale také žáci 9. třídy zažívají důležitý školní rok, neboť končí cestu základního vzdělávání.


Přejeme všem prvňáčkům, žákům i studentům, aby se začátek nového školního roku vydařil, ať vám škola přináší nejen povinnosti, ale hlavně  radost z nového objevování a samozřejmě z nových kamarádství mezi spolužáky.

Úspěšný start do nového školního roku 2023/2024